نویسنده = سید قاسم زمانی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 35-60

10.22066/cilamag.2013.15822

سید قاسم زمانی؛ سید رضا رفیعی


2. تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-83

10.22066/cilamag.2011.16891

سید قاسم زمانی؛ سید یاسر ضیایی


3. جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بین‌الملل

دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1377، صفحه 317-344

10.22066/cilamag.1998.18173

سید قاسم زمانی