نویسنده = حجت سلیمی ترکمانی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین‌الملل انرژی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-166

10.22066/cilamag.2013.16001

حجت سلیمی ترکمانی


2. رژیم‌های خودبسنده و مناسبات آن‌ها با حقوق بین‌الملل عام

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 207-231

10.22066/cilamag.2010.17281

حجت سلیمی ترکمانی