نویسنده = رضا اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌های آزادی اجتماعات در سیستم حقوقی ایران در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1393، صفحه 187-222

10.22066/cilamag.2014.15803

رضا اسلامی؛ محمد مهدی کمالوند


2. حق بر دموکراسی در حقوق بین الملل معاصر

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 46-71

10.22066/cilamag.2012.16354

رضا اسلامی؛ کتایون بشکاردانا