نویسنده = یاسر ضیایی
تعداد مقالات: 2
1. صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین‌الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

دوره 29، شماره 47 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2012.16352

محسن محبی؛ یاسر ضیایی


2. تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 167-190

10.22066/cilamag.2010.17279

یاسر ضیایی