نویسنده = مهدی حدادی
تعداد مقالات: 2
1. موافقت‌نامه‌های نزاکتی از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1392، صفحه 129-150

مهدی حدادی


2. استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1389، صفحه 89-124

مهدی حدادی