نویسنده = ستار عزیزی
تعداد مقالات: 4
1. تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 13-51

ستار عزیزی؛ محمد حاجی


3. استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک‌جانبه در حقوق بین‏ الملل

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 11-45

ستار عزیزی