نویسنده = سید یاسر ضیایی
تعداد مقالات: 1
1. تعمیم نظام مسئولیت بین‌المللی به بازیگران غیردولتی با تأکید بر جدایی‌طلبان

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-83

سید قاسم زمانی؛ سید یاسر ضیایی