نویسنده = بهزاد رضوی فرد
تعداد مقالات: 2
1. تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 195-233

10.22066/cilamag.2011.16960

بهزاد رضوی فرد؛ حسن فقیه محمدی


2. جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 203-223

10.22066/cilamag.2011.17222

بهزاد رضوی فرد