نویسنده = فیض الله جعفری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 319-356

10.22066/cilamag.2019.35087

فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان