نویسنده = هاله حسینی اکبرنژاد
تعداد مقالات: 2
2. جنگ علیه حقوق انسان‌ها: نقض تعهد رعایت حقوق ‌بشر در جنگ 22 روزه غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 13-40

10.22066/cilamag.2009.17368

هاله حسینی اکبرنژاد