نویسنده = کای کونگ یان
تعداد مقالات: 1
1. اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل عرفی

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 263-291

کای کونگ یان؛ ترجمه حجت سلیمی ترکمانی