نویسنده = درک فینچام
تعداد مقالات: 1
1. رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگی منقول: پرونده جمهوری اسلامی ایران و دنیز برند [سر سرباز هخامنشی]

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1388، صفحه 337-347

درک فینچام؛ ترجمه سوسن چراغچی