نویسنده = سید یاسر ضیایی
تعداد مقالات: 2
1. قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 227-249

سید یاسر ضیایی؛ احسان شکیب نژاد


2. تحریم کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 91-122

سید‌یاسر ضیایی؛ مهناز رشیدی