نویسنده = جولیان دی. ام. لیو
تعداد مقالات: 1
1. تحقق رؤیا: داوری خود آیین

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1388، صفحه 163-193

جولیان دی. ام. لیو؛ ترجمه: فیض‌الله جعفری