نویسنده = مترجم: روح‌الدین کردعلیوند
تعداد مقالات: 1
1. شکل‌های نامتقارن بین‌المللی شدن حقوق کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 147-163

میشل مسه؛ مترجم: روح‌الدین کردعلیوند