نویسنده = مترجم: دکتر سید فضل الله موسوی
تعداد مقالات: 1
1. اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1386، صفحه 47-62

محمد بروین؛ مترجم: دکتر سید فضل الله موسوی