نویسنده = محمود صور اسرافیل
تعداد مقالات: 1
1. مداخلة بین‌المللی بشردوستانه

دوره 16، شماره 22 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1377، صفحه 153-178

10.22066/cilamag.1998.18170

ژاک مورژن؛ محمود صور اسرافیل