نویسنده = ژان پرادِل
تعداد مقالات: 1
1. به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی

دوره 15، شماره 21، پاییز و زمستان 1376، صفحه 71-94

10.22066/cilamag.1998.18177

ژان پرادِل؛ منوچهر خزانی