نویسنده = منوچهر خزانی
تعداد مقالات: 2
1. به‌دنبال اصول راهبردی مشترک آیین‌های دادرسی کیفری مختلف اروپایی

دوره 15، شماره 21، پاییز و زمستان 1376، صفحه 71-94

10.22066/cilamag.1998.18177

ژان پرادِل؛ منوچهر خزانی


2. درآمدی بر پیش‌نویس قانون بین‌الملل جزا

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374، صفحه 259-304

10.22066/cilamag.1995.18298

علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ منوچهر خزانی