نویسنده = ابراهیم بیگ زاده
تعداد مقالات: 1
1. تکاپو در جهت جهانی‌کردن حقوق؟ قانون هلمزـ برتون و داماتو ـ کندی

دوره 14، شماره 20، پاییز و زمستان 1375، صفحه 47-86

10.22066/cilamag.1997.18186

بریژیت استرن؛ ابراهیم بیگ زاده