نویسنده = موریس فلوری
تعداد مقالات: 1
1. گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین‌المللی

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370، صفحه 205-231

ابراهیم بیگ‌‌زاده؛ موریس فلوری