نویسنده = کریسشین هاوس منینجر
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی داوران مطالعه‌ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی

دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370، صفحه 223-337

محمدجواد میرفخرائی؛ کریسشین هاوس منینجر