نویسنده = مصطفی رنجبران
تعداد مقالات: 2
1. سخنی درباره مراکز داوری منطقه‌ای کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369، صفحه 65-92

10.22066/cilamag.1990.18353

مصطفی رنجبران


2. کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی‌ضرر از آن

دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1367، صفحه 209-230

10.22066/cilamag.1988.18398

مصطفی رنجبران