نویسنده = مرتضی نصیری
تعداد مقالات: 2
1. قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها

دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1368، صفحه 301-358

مرتضی نصیری


2. نظریه اصیل واقعی و Alter ego

دوره 2، شماره 2 (بهار)، بهار و تابستان 1364، صفحه 209-244

مرتضی نصیری