نویسنده = مهدی کیخسروی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر:صلاحیت دولت‌های ساحلی در آب‌های سرزمینی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 215-241

10.22066/cilamag.2021.117596.1829

مهدی کیخسروی؛ سید یاسر ضیایی