نویسنده = محسن محبی
تعداد مقالات: 6
1. واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

محسن محبی؛ فرانک فیض الهی


3. تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-41

10.22066/cilamag.2019.90539.1557

محسن محبی؛ محمد حسین لطیفیان


4. نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2018.31672

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی