نویسنده = محسن محبی
تعداد مقالات: 5
2. تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-41

10.22066/cilamag.2019.90539.1557

محسن محبی؛ محمد حسین لطیفیان


3. نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2018.31672

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی