نویسنده = بیژن حاجی عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 299-328

10.22066/cilamag.2018.31691

بیژن حاجی عزیزی؛ بیژن بیات