نویسنده = محمدجعفر قنبری جهرمی
تعداد مقالات: 4
1. اوراق بدهی بین‌المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین‌الملل

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 111-138

10.22066/cilamag.2020.109134.1735

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ آرزو به پیک


2. قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-120

10.22066/cilamag.2019.90551.1556

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی


3. ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-80

10.22066/cilamag.2016.23523

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ نگین شفیعی بافتی


4. لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

10.22066/cilamag.2016.20718

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سعید عباسی