نویسنده = محمدجعفر قنبری جهرمی
تعداد مقالات: 3
1. قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سید محمدعلی عبداللهی


2. ابعاد حقوقی بین‌المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-80

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ نگین شفیعی بافتی


3. لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 9-28

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سعید عباسی