نویسنده = مرتضی حاجی‌پور
تعداد مقالات: 1
1. حسن‌نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395، صفحه 307-338

مرتضی حاجی‌پور