نویسنده = ستار عزیزی
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 243-272

10.22066/cilamag.2021.129173.1920

حیدر پیری؛ ستار عزیزی


2. مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-163

10.22066/cilamag.2019.78316.1428

محمد ویسی چمه؛ ستار عزیزی