نویسنده = حجت خدایی فام
تعداد مقالات: 2
1. ‌‌‌تبیین و تفسیر رفتار ملّی گات در پرتو رویة رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 353-384

10.22066/cilamag.2019.84635.1492

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور


2. چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 277-310

10.22066/cilamag.2018.31890

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور