نویسنده = اعظم انصاری
تعداد مقالات: 1
1. تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 311-344

نگار روخ چکاو؛ اعظم انصاری