نویسنده = سروش رستم زاد اصلی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 357-380

مجید سربازیان؛ سروش رستم زاد اصلی