نویسنده = حجت سلیمی ترکمانی
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت بین المللی اقدامات داعش در عراق

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 281-309

حجت سلیمی ترکمانی