نویسنده = نرگس اکبری
تعداد مقالات: 2
1. تعهدات دولت‌های حوضچه هریرود در احداث تأسیسات آبی

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1399، صفحه 309-342

10.22066/cilamag.2020.96365.1600

علی مشهدی؛ نرگس اکبری