کلیدواژه‌ها = اصل احتیاط
تعداد مقالات: 1
1. شکنندگی مرزها بین اصول احتیاط و پیشگیری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 269-290

آیت مولائی؛ حسن لطفی