کلیدواژه‌ها = حقوق مالکیت فکری ثبت‌شده
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-64

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار