کلیدواژه‌ها = مبانی
تعداد مقالات: 1
1. تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی‌شدة (مختلط) کامبوج؛ مبانی و چالش‌ها

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 313-335

10.22066/cilamag.2017.27974

بهزاد رضوی‌فرد؛ محمد فرجی