کلیدواژه‌ها = حریم خصوصی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل و نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر در برخورد با ادعاهای نقض ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 263-289

الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد


2. حقوق بشر و حق بر فراموش‌شدن در عصر فناوری‌های نوین اطلاعاتی

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-108

سیدقاسم زمانی؛ شیما عطار