کلیدواژه‌ها = دادستان
تعداد مقالات: 1
1. نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 245-263

حسین آقایی جنت مکان