کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 6
1. چالش های کنوانسیون میانجیگری سنگاپور و الحاق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

علی مقدم ابریشمی


2. تحریم وزیر امور خارجة ایران توسط ایالات متحده از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1400، صفحه 307-331

10.22066/cilamag.2021.114343.1792

عبدالله عابدینی


6. موازین بین‌المللی‌ حقوق بشر و بازداشت‌ محکومین‌ مالی‌ در ایران

دوره 23، شماره 35 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1385، صفحه 71-87

10.22066/cilamag.2006.17823

سیّدقاسم‌ زمانی