کلیدواژه‌ها = شرط داوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 319-356

10.22066/cilamag.2019.35087

فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان


2. اعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 357-380

10.22066/cilamag.2019.35088

مجید سربازیان؛ سروش رستم زاد اصلی