کلیدواژه‌ها = بررسی جامع جهانی
تعداد مقالات: 1
1. سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت‌نامه پاریس

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-133

اعظم امینی؛ احسان دریادل