کلیدواژه‌ها = اصول عدل و انصاف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی‌ـ تطبیقی شرایط اعمال انصاف در داوری‌های تجاری بین‌المللی

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1398، صفحه 319-356

فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان