کلیدواژه‌ها = و فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط زیست

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، پاییز و زمستان 1398، صفحه 43-74

آرش بهزادی پارسی؛ جمال سیفی