کلیدواژه‌ها = جنایت علیه بشریت
مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 103-144

10.22066/cilamag.2021.243889

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


ابعاد حقوقی انتقال اجباری اشخاص به عنوان جنایت بین المللی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 145-168

10.22066/cilamag.2021.244156

محسن قدیر؛ شاهو جعفری


تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 153-184

10.22066/cilamag.2018.31686

پوریا عسکری؛ حمید مسعودی کوشک


جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 101-146

10.22066/cilamag.2010.17385

روناک خاک