کلیدواژه‌ها = جنایت علیه بشریت
تعداد مقالات: 5
1. تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، بهار و تابستان 1397، صفحه 153-184

10.22066/cilamag.2018.31686

پوریا عسکری؛ حمید مسعودی کوشک


2. جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-146

10.22066/cilamag.2010.17385

روناک خاک


3. جنگ 22 روزه غزه در آیینه حقوق بین‌الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 203-223

10.22066/cilamag.2011.17222

بهزاد رضوی فرد