کلیدواژه‌ها = رضایت
1. متروک ماندن معاهدات بین‌المللی، ورای عهدنامه 1969 وین

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1394، صفحه 205-226

مسعود راعی؛ سید علی حسینی آزاد


2. جرم‌انگاری خشونت جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 101-146

روناک خاک