کلیدواژه‌ها = شفافیت
تعداد مقالات: 3
1. سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت‌نامه پاریس

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 105-133

10.22066/cilamag.2019.35079

اعظم امینی؛ احسان دریادل