کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
تعداد مقالات: 8
1. قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 205-224

10.22066/cilamag.2018.31881

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


2. معیار معقول‌بودن در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تبیین آن از سوی شعب مقدماتی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1397، صفحه 225-248

10.22066/cilamag.2018.31889

ابوالفتح خالقی؛ زهرا ساعدی


5. تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1390، صفحه 195-233

10.22066/cilamag.2011.16960

بهزاد رضوی فرد؛ حسن فقیه محمدی


7. جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش


8. جامعه بین‌المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1387، صفحه 141-184

10.22066/cilamag.2008.17528

عطیه باباخانی