کلیدواژه‌ها = تحریم اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-58

منصور فرخ سیری